कमल गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभावाट पारित आ. व. २०७७ र ०७८ को निति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका एक कार्यक्रम विच सार्वजनिक

कमल । कमल गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभावाट पारित भएको आ. व. २०७७ र ०७८ को निति, कार्यक्रम तथा बजेट समेटीएको पुस्तिका एक कार्यक्रम विच सार्वजनिक गरिएको छ ।
पुिस्तकमा गाउँपालिकाले सातौ गाउँसभावाट पारित गरिएको उक्त नीति , कार्यक्रम तथा बजेट समेटिएको पुस्तिका गाउँपालिकाको वेवसाइटमा समेत उपलब्ध रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

Back to top button